ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την

Ευρώπη γενικότερα. Με την απελευθέρωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναμική εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας (ΑΠΕ) να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η

χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. ǾǹȉǼȀ  

δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προσφέροντας

ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης – εγκατάστασης συντήρησης συστημάτων

φωτοβολταϊκών.

 

Φωτοβολταϊκά έργα

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων η ΑΤΕΚ δραστηριοποιείται μέσω της

θυγατρικής εταιρείας ΑΤΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή

φωτοβολταϊκών πάρκων με το «κλειδί στο χέρι», έχοντας εξασφαλίσει  συνεργασίες

με επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού. Εφαρμόζοντας την

μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου στην εκτέλεση σύνθετων

τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων, εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

φωτοβολταϊκών συστημάτων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων

υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

 

 

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή συστημάτων μικρής κλίμακας (2–100kW),

μεσαίας κλίμακας (100kW–1MW) και μεγάλης κλίμακας (>1ΜW), καθώς επίσης και

σταθερών αυτόνομων συστημάτων  για βιομηχανικές, αγροτικές, οικιακές και

αμυντικές εφαρμογές.Δείτε Έργα:


Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ