ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έργα υποδομών

Έργα υποδομών

Η ΑΤΕΚ έχει αποκτήσει πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία  μέσα από την εκτέλεση πλήθους έργων υποδομής, γεγονός που  της επιτρέπει να πραγματοποιεί με επιτυχία σημαντικά έργα μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της  ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων  υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

 

Η  ΑΤΕΚ  κατασκευάζει  έργα οδοποιίας, γέφυρες και ανισόπεδους κόμβους   ενώ από τους κυριότερους χώρους δραστηριοποίησης της είναι ο ενεργειακός τομέας όπου είτε αυτόνομα ή μέσω των θυγατρικών της  έχει εκτελέσει σημαντικά  έργα στην Δυτική Ελλάδα.

 Δείτε Έργα:
Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ