ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οικοδομικά έργα

Οικοδομικά έργα

Η ΑΤΕΚ δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύνθετων  οικοδομικών έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό αριθμό κτιριακών έργων γραφείων, καταστημάτων, πολυώροφων οικιστικών συγκροτημάτων,   εκπαιδευτικών–πολιτιστικών ιδρυμάτων.Δείτε Έργα:
Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ