ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έργα υποδομών / Έργα οδοποιίας

ΕΡΓΑ

Δείτε Έργα:Περιφέρεια Ηπείρου
Παράκαμψη συνοικισμού Έλατου Κορφοβουνίου
Περιφέρεια Ηπείρου
Βελτίωση τμήματος Γέφυρα Άρτας - Κεραμάτες
Περιφέρεια Ηπείρου
Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι
Περιφέρεια Ηπείρου
Βελτίωση επαρχιακής οδού Πέρα Καλεντίνης - Τετρακώμου
Περιφέρεια Ηπείρου
Βελτίωση βατότητας Οδού Αγριλιά - Ράμια
Δήμος Αρταίων
Διάνοιξη παρόδου οδού Πίνδου


Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ