ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έργα υποδομών / Υδραυλικά έργα

ΕΡΓΑ

Δείτε Έργα:Ιονία Οδός
Υδραυλικές εργασίες προστασίας τεχνικών στην Ιόνια Οδό
Ιονία Οδός
Αρδευση τμήματος της Ιονίας Οδού συνολικού μήκους 85 χλμ
Περιοχή Ψαροπλιά
Δευαα Άρτας - Αποχέτευση ακαθάρτων στο ιστορικό κέντρο


Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ