ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τηλεπικοινωνιακά έργα / Δίκτυα οπτικών ινών

ΕΡΓΑ

Δείτε Έργα:Κατασκευή μικροτάφρου (ΜΤ) και τοποθέτηση ΚΟΙ
από διασταύρωση Κερασώνας έως ΑΚ Γυμνότοπου, Ν. Πρεβέζης
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μ.Τ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙ


Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ