ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Περιβαλλοντικά έργα Διαχείριση απορριμμάτων

Περιβαλλοντικά έργα Διαχείριση απορριμμάτων

Σημαντικό στρατηγικό στόχο της ΑΤΕΚ αποτελεί η δραστηριοποίησή της σε περιβαλλοντικά έργα, έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης. Ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης. Δείτε Έργα:


Ποιότητα και
Ασφάλεια
Kοινωνική
υπευθυνότητα
ATEK
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ